Kontakt

Kontakt do Sołtysa i członków Rady Sołeckiej:

http://wieckowice.org/wladze/

 

Administrator strony:

Aleksandra Wojdyła

ow@wieckowice.org

 

Nr konta bankowego:

Stowarzyszenie Sportowe LKS POTOK Więckowice

88 8591 0007 0030 0003 9954 0001