LKS POTOK

LKS POTOK Więckowice powstał w 1998 roku z inicjatywy mieszkańców.

Przez długi czas był typowym klubem piłkarskim, jednak w ostatnich latach jego działalność została poszerzona o kolejne sekcje. Aktualnie za sprawą sekcji Kung Fu może pochwalić się sukcesami również na arenie międzynarodowej. Prężnie rozwija się też sekcja Tenisa Stołowego.

LKS POTOK nie ogranicza się do organizacji czasu dzieci i młodzieży – klub prowadzi zajęcia również dla dorosłych i seniorów.

Większość zajęć odbywa się w sali Domu Wiejskiego przy remizie OSP w Więckowicach.