Historia

W dniu 23.08.1998r. na zebraniu wiejskim wsi Więckowice Sołtys Tadeusz Skwarczeński zaproponował, aby na części mienia komunalnego, które porośnięte jest chaszczami i na którym znajduje się dzikie wysypisko śmieci urządzić boisko sportowe. Zebrani mieszkańcy jednogłośnie poparli projekt, a obecny na zabraniu Wójt Gminy Józef Krzyworzeka obiecał pomoc finansową przy urządzeniu boiska. Jesienią 1998 r. zlikwidowano dzikie wysypisko a teren zniwelowano spychaczem.

W dniu 13.12 1998r. z inicjatywy grupy mieszkańców odbyło się zebranie założycielskie klubu sportowego w którym udział wzięło 53 mieszkańców Więckowic, Kobylan oraz Bolechowic. Na zebraniu wybrano Komitet Założycielski oraz nazwę klubu. Przewodniczącym Komitetu został Tadeusz Skwarczeński, a klubowi nadano nazwę „Potok” od potoku przepływającego przez Kobylany i Więckowice – symbolizującego więź między tymi miejscowościami.

W okresie zimowym dokonano niezbędnych czynności związanych z rejestracją klubu, a wiosną 1999 r. społecznie wykonano płytę boiska.

Latem 1999 klub został zgłoszony do rozgrywek piłkarskich w KOZPN i był reprezentowany przez drużynę seniorów (Kl. C) oraz trampkarzy starszych (Liga wydzielona).

Początki były trudne. Boisko oddalone od wsi do którego wiodła wyboista i błotnista droga, bez energii elektrycznej, wody i zaplecza socjalnego. Również poziom sportowy prezentowany przez drużynę mówiąc delikatnie nie był najwyższy. Miłą niespodziankę sprawili trampkarze, którzy pierwszy sezon ukończyli na 3 miejscu.

W początkowym okresie działalności jedyna ofertą ze strony klubu była piłka nożna. Była to oferta dla zawodników zarejestrowanych w klubie i zgłoszonych do rozgrywek piłkarskich. I chociaż była to liczna grupa (50 zawodników) nie spełniła do końca oczekiwań mieszkańców. Jednak skromna baza (tylko boisko sportowe) nie pozwalała na więcej.

Pomimo trudności zapał oraz zaangażowanie i chęć do pracy zarówno działaczy jak i mieszkańców oraz zawodników sprawiały, że klub się rozwijał. Zarówno pod względem sportowym jak i organizacyjnym.

W 2001 r. przebudowano i częściowo ogrodzono boisko oraz zainstalowano blaszak na sprzęt. W latach następnych systematycznie rozbudowywano zaplecze. I tak w 2002r. wykonano boksy dla zawodników rezerwowych oraz ławki dla kibiców.

W 2003 r. wybudowano szatnie oraz na drodze prowadzącej do boiska położono asfalt.

W roku 2005 została doprowadzona energia elektryczna oraz wykonano oświetlenie boiska treningowego.

W 2006 r. postawiono trybunę dla 70 osób oraz wykonano płot odgradzający płytę boiska od kibiców. W październiku tego samego roku doprowadzono do szatni wodę bieżącą.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie prace (poza asfaltem oraz energią elektryczną) począwszy od budowy boiska, a skończywszy na budowie szatni zostały wykonane społecznie przez członków klubu, OSP oraz mieszkańców przy wspariu Urzędu Gminy w Zabierzowie (pomoc w zakupie materiałów budowlanych).

W 2000 r. została zakończona budowa Domu Wiejskiego w Więckowicach. Członkowie klubu wraz z członkami OSP w Wieckowicach własnymi siłami wymalowali wewnątrz cały obiekt. Staraniem Zarządu Klubu do świetlicy zakupiono wyposażenie (krzesła, stołki) oraz 2 stoły do tenisa stołowego, stół bilardowy, szachy, warcaby i inne gry świetlicowe.

W 2002 r. utworzona została świetlica środowiskowa dla dzieci, a w 2002 r. dodatkowo świetlica środowiskowa o profilu sportowym dla dzieci i młodzieży. W świetlicach 4 razy w tygodniu dzieci i młodzież spędza wolny czas pod fachową opieką na nauce plastyki, tańca, śpiewu oraz gry w piłkę nożną, bilarda i tenisa stołowego.

Równocześnie z rozwojem bazy sportowej podnosił się poziom sportowy prezentowany przez zawodników. Drużyna seniorów w piłce nożnej po 3 sezonach gry w kl. „C” awansowała w 2002 r do kl. „B” a w 2006 do kl. „A”. Klub oprócz udziału w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN uczestniczył również w rozgrywkach o Puchar Polski, Puchar Starosty Krakowskiego oraz w rozgrywkach prowadzonych na terenie Gminy Zabierzów. W 2004 r. okazał się najlepszy w gminnych rozgrywkach dla drużyn nie zrzeszonych i zdobył Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zabierzów.

Poszerzyła się również oferta klubu skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.

15.08.2001 na obiektach klubu zorganizowano piknik w trakcie którego rozegrano turniej oldbojów z udziałem drużyn z Więckowic, Toń, Zelkowa oraz Bębła o Puchar Wójta Gminy Zabierzów.

W 2005 r Zarząd L.K.S. POTOK zorganizował i przeprowadził turniej piłki nożnej szkół podstawowych z terenu Gminy Zabierzów o „Puchar Lata”. W turnieju udział wzięło 8 szkół podstawowych i około 100 zawodników.

Od początku istnienia klub współpracuje z innymi organizacjami z terenu Gminy (OSP Więckowice i Kobylany), samorządem gminnym (Sołectwo, Urząd Gminy), Komisariatem Policji w Zabierzowie oraz PDPS, Farmą Życia (ośrodek dla ludzi z autyzmem) oraz Starostwem Powiatowym w Krakowie.

Bardzo dobra współpraca z tymi organizacjami daje obopólne korzyści. Mieszkańcy sołectwa oraz członkowie OSP pomagają w pracach na obiektach sportowych oraz przy organizacji imprez sportowych w zamian mogą korzystać z obiektów sportowych a członkowie zarządu organizują dla mieszkańców turnieje w tenisie stołowym, bilardzie, piłce nożnej i w szachach.

Policjanci z Komisariatu w Zabierzowie na obiektach klubowych podnoszą swoja sprawność fizyczna, rozgrywają mecze piłkarskie, w zamian zabezpieczają zawody sportowe oraz biorą udział w organizowanych przez klub pogadankach na temat bezpieczeństwa na drodze, alkoholu i narkotyków.

Członkowie klubu współpracują również z PDPS w Więckowicach udzielając pomocy przy organizowaniu spartakiad sportowych dla niepełnosprawnych oraz spotkań integracyjnych odbywających się na terenie PDPS i „Farmie Życia”.

Od 2004 r. klub w okresie wakacyjnym prowadzi szkółkę piłkarską dla dzieci. W zajęciach które odbywają się 3 razy w tygodniu uczestniczy ok. 25 dzieci przede wszystkim z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami.

W 2005 r. L.K.S. POTOK wspólnie z okolicznymi klubami L.K.S. Niegoszowianka oraz L.K.S. „Orlęta” Rudawa zorganizował cykl turniejów pod hasłem „Wakacje na sportowo”. Turnieje zorganizowano w 5-ciu dyscyplinach sportowych: piłce nożnej, siatkówce, unihokeju, bilardzie i tenisie stołowym. Turnieje rozegrano w 2 grupach wiekowych: do 15 lat i do 18 lat. Wzięło w nich udział ponad 100 chłopców i dziewcząt z wyżej wymienionych miejscowości.

Ponadto z inicjatywy klubu organizowane są w Domu Wiejskim w okresie jesienno – zimowym różne turnieje oraz imprezy jak: turnieje w tenisie stołowym, bilardzie szachach oraz „Mikołaj” dla dzieci czy „Dzień Seniora” dla osób starszych.

Przez kilka lat działacze klubu we współpracy z Urzędem Gminy Zabierzów organizowali konkursy p.n. „Najładniejsza posesja” z cennymi nagrodami, które fundował Urząd Gminy. Konkurs sprawił, że Więckowice stały się czystsze, bardziej zadbane i piękniejsze.

Patrząc z perspektywy zaledwie kilku lat widać jak powstanie klubu wpłynęło na wygląd miejscowości oraz mentalność mieszkańców Więckowic. W miejscu gdzie jeszcze 8 lat temu rosły chaszcze i piętrzyło się dzikie wysypisko śmieci znajduje się piękny zadbany stadion do którego prowadzi wygodna, asfaltowa droga.

Miejsce, gdzie jeszcze kilka lat temu „diabeł mówił dobranoc” zmieniło się w miejsce gdzie z okazji meczów piłkarskich gromadzi się kilkaset osób, miejsce gdzie w chwilach wolnych od pracy i nauki mieszkańcy mogą przyjemnie i kulturalnie spędzić czas.

Zmieniła się również mentalność mieszkańców oraz styl życia. Młodzież nie spędza już czasu na przystankach autobusowych, które z nudów demolowała i zaśmiecała, ale na boisku sportowym lub w świetlicy wiejskiej. Zmienił się również stosunek mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży do mienia wspólnego. O ile w początkowym okresie działalności klubu zdarzały się akty wandalizmu (graffiti na boksach dla zawodników i szatniach, wybite szyby) to wspólna praca oraz widoczne efekty tej pracy spowodowały, że młodzież nie tylko nie niszczy ale sama dba o porządek i czystość na obiektach sportowych oraz w Domu Wiejskim.