Zarząd i statut

Zarząd:

Uchwała nr 1/04.04.2013

Uchwala się następujący skład Zarządu Stowarzyszenia i powierza w nim funkcje w następujący sposób:

Jędrzej Zawadzki                       Prezes Zarządu

Ludwik Drewniak                    v-ce Prezes   (. sekcja piłki nożnej)

Adam Wierzbicki                     członek ( edukacja-wychowanie-integracja)

Ewa Figiel                               sekretarz ( koordynator projektów)

Henryk Figiel                           skarbnik  Zarządu

Piotr Dobija                             członek Zarządu

Michał Wiecheta                      członek Zarządu

Tadeusz Skwarczeński            członek Zarządu

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ustala się adres siedziby Stowarzyszenia na:

32 082  Więckowice ul Słoneczna 84

 

STATUT

Zobacz statut