Zebranie wiejskie

Sołtys zawiadamia, że w dniu 29.09.2013 r. o godz. 17:00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Więckowicach ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców wsi Więckowice

Zostaną na nim poruszone między innymi ważne kwestie dotyczące inwestycji na nadchodzący rok – podjęcie decyzji które z nich uda się zrealizować (nadbudowa pomieszczeń nad budynkiem remizy, budowa szatni przy boisku sportowym, dobudowa magazynu do sali świetlicowej…)

Czytaj dalej Zebranie wiejskie