Wywóz odpadów

W związku z wejściem w życie tzw. „ustawy śmieciowej” od 1 lipca od mieszkańców z miejscowości Więckowice odpady komunalne zmieszane oraz odpady segregowane odbierane będą wg harmonogramu co dwa tygodnie w następujące dni:
– odpady zbierane selektywnie (worek przeźroczysty) będą odbierane w tych samych terminach co odpady komunalne;
– odpady „zielone” (odpady kuchenne ulegające biodegradacji, inne odpady ulegające biodegradacji np. trawa, liście itp.) będą odbierane raz w miesiącu podczas ostatniego odbioru w danym miesiącu;

5-07, 19-07, 2-08, 16-08, 30-08, 13-09, 27-09, 11-10, 25-10, 8-11, 22-11, 6-12, 20-12   —  2013

Odpady wielkogabarytowe i opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady budowlane pochodzące z bieżącej konserwacji i drobnych remontów będą odbierane w dniu 23-09-2013.