Sołtys i Rada Sołecka

 

Rada Sołecka w Więckowicach

2015 – 2019

 

Sołtys Więckowic

1. Adam Wierzbicki, tel: 503 – 386 – 436, e­mail: adiwierzbicki@interia.pl

Przeczytaj artykuł: Zadania sołtysa 

 

Przewodniczący Rady Sołeckiej

1. Tomasz Kaczmarek, tel: 606 – 743 – 636, e­mail: tom.kacz@wp.pl

 

Członkowie Rady Sołeckiej

1. Katarzyna Gwizdała, tel: 791-506-009

2. Barbara Wiśniewska, e­mail: bwisniewska600@gmail.com

3. Maciej Czajowski, tel: 510 – 463 – 002, e­mail: maciej.czajowski@gmail.com

4. Ignacy Dziedzic, tel: 692 – 513 – 823

5. Stanisław Kuśnierz , tel: 606 – 250 – 646