Dokumenty

Statut sołectwa Więckowice

Zobacz

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

Zobacz

 

Plan Odnowy Miejscowości Więckowice

Zobacz

 

Protokoły z Zebrań Wiejskich

Zobacz